exultet jg9

Exultet – Teatr A

Garwolin Park przy Garwolance, ul. Olimpijska

Exultet to obrzędowe widowisko, rozgrywające się na pograniczu teatru i ekstatycznego misterium. Spektakularne piękno dwóch pierwotnych żywiołów – ognia i wody – to estetyczny obszar, w jakim rozgrywa się Exultet. Spektakl inspirowany jest tzw. rytami przejścia – obecnymi w kulturach różnych ludów ceremoniami inicjacji, umierania i rodzenia się na nowo, zmiany statusu społecznego i religijnego jednostki. Poddawany im człowiek zmieniał swoją tożsamość. Poprzez obrzęd przeznaczany był do pełnienia nowych funkcji w społeczności.

Spektakl opowiada historię człowieka – „everymana”. Jego „stawanie się” i „ostateczna przemiana” dokonują się w symbolicznej podróży, inspirowanej legendami o poszukiwaniu Ognistego Ptaka. Topos wędrówki, objawianie się „Nadprzyrodzoności”, „exodus” i ostateczny moment mistycznej „przemiany” to podstawowe elementy składające się na teatralną opowieść. Ma ona charakter uniwersalny. Oparta jest na syntezie i przenikaniu się tradycji obecnych w różnych przekazach kulturowych – począwszy od ekstatycznych, pierwotnych obrzędów magiczno-religijnych, a skończywszy na tradycji judeo-chrześcijańskiej z jej koncepcją Paschy i Sakramentów.

Scenariusz i reżyseria: Mariusz Kozubek
Muzyka: Jacek Dzwonowski
Kostiumy: Marek Stecko
Scenografia i choreografia: zespół
Obsada: Leszek Styś, Małgorzata Grund-Bismor, Angelika Chirowska, Patryk Nowacki, Adam Bismor, Marek Stecko.
Oprawa muzyczna: Marcin Dzwonowski, Grażyna Styś (voc.) Łukasz Grund, Jacek Dzwonowski (gościnnie)
Czas trwania: 45 min.

Teatr A z Gliwic jest zawodowym, offowym teatrem religijnym, działającym od 1996 r. W swoim dorobku ma ponad 40 autorskich premier teatralnych. Z fascynacji światem wartości chrześcijańskich – sięgając do Biblii i Tradycji, obok niewątpliwie wielkich narracji przygląda się z ciekawością i przyjaźnią człowiekowi. W zwykłości i niezwykłości zarazem ludzkiego życia widzi niewyczerpalne źródło inspiracji dla większych i mniejszych, wyjątkowo poważnych jak i lekko niepoważnych, żartobliwych przedsięwzięć artystycznych. Teatr A łączy język teatru muzycznego z doświadczeniami europejskiej awangardy teatralnej, sięga do polskiej kultury ludowej, łączy autorskie teksty z tekstami biblijnymi lub staropolskimi, czerpie obficie z dorobku literackiego innych kultur, inspiruje się muzyką i choreografią tańców ludowych.

www.teatr-a.org

www.facebook.com/teatrApl