Możliwe zmiany organizacyjne

Ponieważ duża cześć spektakli jest na otwartym terenie i nie możemy przewidzieć dokładnych warunków atmosferycznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w repertuarze, porządku prezentowanych spektakli oraz miejsc ich prezentacji w trakcie trwania festiwalu.